Báo cáo không đúng hạn, cổ đông lớn của NHT bị phạt 15 triệu đồng

Exness Vietnam - Báo cáo không đúng hạn, cổ đông lớn của NHT bị phạt 15 triệu đồng


Ngày 25/05/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Thị Hồng Minh số tiền 15 triệu đồng. Cụ thể, bà Lê Thị Hồng Minh - cổ đông lớn của CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (UPCoM: NHT) đã mua 115,600 cp NHT, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 501,025 cp (7.33%) lên 616,625 cổ phiếu NHT (9.02%). Đến ngày 05/11/2019, UBCKNN mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Minh.


Do đó, bà Minh bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.


#exness #exnessvietnam

0 views

General Risk Warning: CFDs are leveraged products. Trading in CFDs carries a high level of risk thus may not be appropriate for all investors. The investment value can both increase and decrease and the investors may lose all their invested capital. 

© 2008—2020.Exness Vietnam

Support@exness.com

©2020 by vietnam-exness. Powered By Pearl Organisation

  • Facebook
  • YouTube